Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.175

Verš

bhukti-mukti ādi-vāñchā yadi mane haya
sādhana karile prema utpanna nā haya

Synonyma

bhukti — hmotný požitek; mukti — být vysvobozen z hmotného otroctví; ādi — a tak dále; vāñchā — touhy; yadi — jestliže; mane — v mysli; haya — jsou; sādhana karile — i když vykonává oddanou službu podle usměrňujících pravidel; prema — skutečná láska ke Kṛṣṇovi; utpanna — probuzená; — ne; haya — je.

Překlad

„Pokud je někdo nakažený touhou po hmotném požitku či hmotném osvobození, nemůže dospět na úroveň čisté láskyplné služby Pánu, i kdyby povrchně vykonával oddanou službu v souladu s běžnými usměrňujícími zásadami.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že pokud někdo v srdci chová touhu užívat si výsledků dobré práce nebo se chce, znechucen hmotným světem, vymanit z hmotného zapletení, pak nikdy nedosáhne transcendentálních nálad oddané služby. Jinými slovy, oddaný nesmí při vykonávání oddané služby toužit po hmotném prospěchu. Se znečištěným srdcem nikdo čisté oddané služby nedosáhne, i kdyby následoval všech šedesát čtyři usměrňujících zásad.