Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.192

Verš

sṛṣṭi, sthiti, pralaya tāṅhā haite haya
sthūla-sūkṣma-jagatera teṅho samāśraya

Synonyma

sṛṣṭi — stvoření; sthiti — udržování; pralaya — zničení; tāṅhā — Něho; haite — od; haya — umožněno; sthūla — hrubého; sūkṣma — jemného; jagatera — vesmírného projevu; teṅho — On; samāśraya — jediným útočištěm.

Překlad

„Stvoření, udržování a zničení pocházejí od Něho. On je původním útočištěm všech hrubých i jemných vesmírných projevů.“