Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.120

Verš

alaukika ‘prakṛti’ tomāra — buddhi-agocara
tomā dekhi’ kṛṣṇa-preme jagat pāgala

Synonyma

alaukika — neobyčejné; prakṛti — vlastnosti; tomāra — Tvoje; buddhi-agocara — za hranicemi naší představivosti; tomā dekhi' — spatřením Tebe; kṛṣṇa-preme — v extázi lásky ke Kṛṣṇovi; jagat — celý svět; pāgala — šílený.

Překlad

„Tvé rysy jsou skutečně neobyčejné a za hranicemi představivosti obyčejné živé bytosti. Při pouhém spatření Tebe celý vesmír šílí v extázi lásky ke Kṛṣṇovi.“