Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.39

Verš

yatra naisarga-durvairāḥ
sahāsan nṛ-mṛgādayaḥ
mitrāṇīvājitāvāsa-
druta-ruṭ-tarṣaṇādikam

Synonyma

yatra — kde; naisarga — od přírody; durvairāḥ — žijící v nepřátelství; saha āsan — žijí spolu; nṛ — lidské bytosti; mṛga-ādayaḥ — a zvířata; mitrāṇi — přátelé; iva — jako; ajita — Pána Kṛṣṇy; āvāsa — sídlo; druta — zmizelý; ruṭ — hněv; tarṣaṇa-ādikam — žízeň a tak dále.

Překlad

„  ,Vrindávan je transcendentální sídlo Pána. Neexistuje tam hlad, hněv ani žízeň. I když jsou k sobě lidské bytosti a divá zvěř přirozeně nepřátelští, tam žijí společně ve vztahu transcendentálního přátelství.̀  “

Význam

Toto je výrok ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.13.60). Poté, co Pán Brahmā ukradl Śrī Kṛṣṇovi pasáčky a telátka, uspal je a schoval. Po chvíli se Brahmā vrátil, aby se podíval, co Kṛṣṇa dělá. Když viděl, že si Kṛṣṇa nadále hraje se svými přáteli i zvířaty a není vůbec rozrušen, uznal transcendentální majestát Vrindávanu.