Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.140

Verš

ātmārāmāś ca munayo
nirgranthā apy urukrame
kurvanty ahaitukīṁ bhaktim
ittham-bhūta-guṇo hariḥ

Synonyma

ātma-ārāmaḥ — ti, kdo se radují z toho, že jsou transcendentálně umístěni ve službě Pánu; ca — také; munayaḥ — velcí světci, kteří se zcela vzdali hmotného snažení, ploduchtivých činností a tak dále; nirgranthāḥ — bez zájmu o hmotné touhy; api — zajisté; urukrame — Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi, jehož činnosti jsou úžasné; kurvanti — poskytují; ahaitukīm — bezpříčinnou neboli bez hmotných tužeb; bhaktim — oddanou službu; ittham-bhūta — tak úžasný, že poutá pozornost těch, kteří jsou vnitřně spokojení; guṇaḥ — který má transcendentální vlastnosti; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

„  ,Láskyplná oddaná služba Śrī Kṛṣṇovi, který má transcendentální vlastnosti a projevuje úžasné činnosti, přitahuje i osoby, které jsou vnitřně spokojené a jež nepřitahují vnější hmotné touhy. Hari, Osobnost Božství, se nazývá Kṛṣṇa pro své transcendentálně přitažlivé rysy.̀  “