Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.67

Verš

acintya-śaktye kara tumi tāhāra ghaṭana
ye karāha, sei kari, nāhika niyama

Synonyma

acintya-śaktye — nepochopitelnou energií; kara — činíš; tumi — Ty; tāhāra — tohoto vztahu; ghaṭana — činnost; ye — cokoliv; karāha — chceš, abych udělal; sei — to; kari — dělám; nāhika — není; niyama — omezení.

Překlad

„Svou nepochopitelnou energií můžeš dělat, co se Ti zlíbí, a Já bez jakýchkoliv omezení dělám vše, co po Mně chceš.“

Význam

Na začátku Śrīmad-Bhāgavatamu je řečeno: tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye. Pán Brahmā je první živou bytostí v tomto vesmíru a také jeho stvořitelem. Jak je to možné? I když je první živou bytostí, nepatří do kategorie viṣṇu-tattva, ale jīva-tattva. Milostí Pána, který ho poučil ze srdce (tene brahma hṛdā), však mohl Pán Brahmā stvořit obrovský vesmír. Opravdu čisté oddané Pán vede ze srdce, kde je vždy přítomný. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (Gītā 18.61). Pokud živá bytost následuje pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství, může Pánovou milostí vykonat i ty nejtěžší úkoly, přestože je nepatrným stvořením. Pán Kṛṣṇa to potvrzuje v Bhagavad-gītě (10.10):

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

„Těm, kteří Mi neustále s láskou slouží, dávám poznání, s jehož pomocí ke Mně mohou dospět.“

Pro čistého oddaného není nic nemožné, protože jedná podle pokynů Nejvyšší Osobnosti Božství. Čistý oddaný může díky Pánově nepochopitelné energii provádět činy, které je údajně velmi těžké vykonat. Může dělat věci, které předtím neudělal ani samotný Pán. Proto Nityānanda Prabhu řekl Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi: ye karāha, sei kari, nāhika niyama – „Nevím, podle jaké usměrňující zásady tyto úžasné činnosti vykonávám, ale jedno vím jistě: udělám vše, co si budeš přát.“ I když chce Pán veškeré zásluhy připsat svému oddanému, ten si je nikdy nepřisvojuje, protože jedná výhradně pod Pánovým vedením. A tak veškeré zásluhy připadnou Pánu. Taková je povaha vztahu mezi Pánem a Jeho oddaným. Pán chce připsat veškeré zásluhy svému služebníkovi, ale služebník si žádné zásluhy nepřisvojuje, protože ví, že vše koná Pán.