Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.66

Verš

nityānanda kahe, — āmi ‘deha’ tumi ‘prāṇa’
‘deha’ ‘prāṇa’ bhinna nahe, — ei ta pramāṇa

Synonyma

nityānanda kahe — Pán Nityānanda Prabhu řekl; āmi — Já; deha — tělo; tumi — Ty; prāṇa — život; deha — tělo; prāṇa — život; bhinna nahe — neoddělené; ei ta pramāṇa — to je důkaz.

Překlad

Nityānanda Prabhu odpověděl: „Ó Pane, Ty jsi život a Já jsem tělo. Mezi tělem a životem samotným není rozdíl, ale život je důležitější než tělo.“