Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.69

Verš

iṅhāra kṛṣṇa-sevāra kathā śuna, sarva-jana
parama-pavitra sevā ati sarvottama

Synonyma

iṅhāra — o jeho; kṛṣṇa-sevāra — službě Pánu Kṛṣṇovi; kathā — příběhy; śuna — slyšte; sarva-jana — všichni lidé; parama-pavitra — svrchovaně čistá; sevā — služba; ati — velmi; sarva-uttama — skvěle vykonaná.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom všem řekl: „Slyšte o tom, jak čistě Kṛṣṇovi slouží Rāghava Paṇḍita. Jeho služba je svrchovaně čistá a vynikající.“