Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.189

Verš

sārvabhauma kahe, — bhikṣā karaha biśa dina
prabhu kahe, — eha nahe yati-dharma-cihna

Synonyma

sārvabhauma kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl; bhikṣā karaha — přijmi oběd; biśa dina — po dvacet dní; prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; eha nahe — to není; yati-dharma-cihna — znakem toho, kdo je ve stavu odříkání.

Překlad

Sārvabhauma potom řekl: „Přijmi tedy prosím pozvání na dvacet dní.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu však odpověděl: „To není náboženská zásada stavu odříkání.“