Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.188

Verš

ebe mora ghare bhikṣā karaha ‘māsa’ bhari’
prabhu kahe, — dharma nahe, karite nā pāri

Synonyma

ebe — nyní; mora ghare — u mne doma; bhikṣā — oběd; karaha — přijímej; māsa bhari' — po celý měsíc; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; dharma — náboženská zásada; nahe — není; karite — činit; pāri — nemohu.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl: „Prosím přijmi moje pozvání na oběd po dobu jednoho měsíce.“

Význam

Pán odpověděl: „To není možné, protože je to v rozporu s náboženskými zásadami sannyāsīho.“