Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.66

Verš

advaitādi bhakta-gaṇa nimantraṇa kaila
mukhya mukhya nava jana nava dina pāila

Synonyma

advaita-ādi — v čele s Advaitou Ācāryou; bhakta-gaṇa — oddaní; nimantraṇa kaila — pozvali Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; mukhya mukhya — hlavních a důležitých; nava jana — devět osob; nava dina — devět dní; pāila — dostalo.

Překlad

Devět dní mělo devět hlavních oddaných v čele s Advaitou Ācāryou příležitost pozvat Pána do svých domovů.