Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.192

Verš

vinyāsa-bhaṅgir aṅgānāṁ
bhrū-vilāsa-manoharā
sukumārā bhaved yatra
lalitaṁ tad udāhṛtam

Synonyma

vinyāsa — v uspořádání; bhaṅgiḥ — prohnutí; aṅgānām — částí těla; bhrū-vilāsa — díky zábavám obočí; manoharā — překrásné; su-kumārā — jemné; bhavet — mohou být; yatra — kde; lalitamlalita; tat — toto; udāhṛtam — zvané.

Překlad

„  ,Ozdoba ženského šarmu zvaná lalita alaṅkāra se projeví, jsou-li tělesné rysy jemné, umělecky prohnuté a obočí je překrásně neklidné.̀  “

Význam

Tento verš je z Ujjvala-nīlamaṇi (Anubhāva-prakaraṇa 51).