Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.191

Verš

mukhe-netre haya nānā-bhāvera udgāra
ei kāntā-bhāvera nāma ‘lalita’-alaṅkāra

Synonyma

mukhe — na ústech; netre — na očích; haya — je; nānā-bhāvera — různých extází; udgāra — probuzení; ei — toto; kāntā-bhāvera — stavu ženy; nāma — název; lalitalalita; alaṅkāra — ozdoba.

Překlad

„Ozdoba lalita se projeví, když se na tváři a v očích Śrīmatī Rādhārāṇī probudí různé extatické rysy pojící se s okouzlujícím ženským způsobem myšlení.“