Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.171

Verš

rādhā dekhi’ kṛṣṇa yadi chuṅite kare mana
dāna-ghāṭi-pathe yabe varjena gamana

Synonyma

rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; dekhi' — když vidí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yadi — jestliže; chuṅite — dotknout se; kare mana — touží; dāna-ghāṭi-pathe — na cestě k přívozu; yabe — když; varjena — zabrání; gamana — chůzi.

Překlad

„Když Śrī Kṛṣṇa vidí Śrīmatī Rādhārāṇī a chce se dotknout Jejího těla, zabrání Jí jít k přívozu přes řeku Jamunu.“