Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.133

Verš

sei bhāvāveśe prabhu paḍe āra śloka
sei saba ślokera artha nāhi bujhe loka

Synonyma

sei — této; bhāva-āveśe — v extázi; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; paḍe — recituje; āra — další; śloka — verš; sei — těchto; saba ślokera — všech veršů; artha — význam; nāhi — ne; bujhe — chápou; loka — obyčejní lidé.

Překlad

V této extatické náladě Śrī Caitanya Mahāprabhu recitoval ještě mnoho dalších veršů, ale lidé nechápali jejich význam.