Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.47

Verš

adarśanīyān api nīca-jātīn
saṁvīkṣate hanta tathāpi no mām
mad-eka-varjaṁ kṛpayiṣyatīti
nirṇīya kiṁ so ’vatatāra devaḥ

Synonyma

adarśanīyān — na ty, na něž se nemá ani pohlédnout; api — i když; nīca-jātīn — nízká třída lidí; saṁvīkṣate — zaměří svůj milostivý pohled; hanta — běda; tathā api — přesto; na u — ne; mām — na mě; mat — mě; eka — jediného; varjam — odmítající; kṛpayiṣyati — udělí svou milost; iti — tak; nirṇīya — poté, co se rozhodl; kim — zdali; saḥ — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; avatatāra — sestoupil; devaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

„,Běda, rozhodl se snad Śrī Caitanya Mahāprabhu, že sestoupí, aby osvobodil všechny vyjma mě? Věnuje svůj milostivý pohled mnoha nízkým lidem, na které se běžně nemá ani podívat.̀“

Význam

Tento verš se nachází ve Śrī Caitanya-candrodaya-nāṭace (8.28).