Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.48

Verš

tāṅra pratijñā — more nā karibe daraśana
mora pratijñā — tāṅhā vinā chāḍiba jīvana

Synonyma

tāṅra pratijñā — Jeho odhodlání; more — mně; — ne; karibe — udělá; daraśana — pohled; mora pratijñā — můj slib; tāṅhā vinā — bez Něho; chāḍiba — vzdám se; jīvana — života.

Překlad

Mahārāja Pratāparudra pokračoval: „Pokud je Śrī Caitanya Mahāprabhu rozhodnutý, že mě nechce vidět, potom jsem já rozhodnutý vzdát se života, jestliže Ho nebudu moci spatřit.“

Význam

Oddaný, který je stejně odhodlaný jako Mahārāja Pratāparudra, bude ve svém pokroku ve vědomí Kṛṣṇy zajisté úspěšný. Śrī Kṛṣṇa to potvrzuje v Bhagavad-gītě (9.14):

satataṁ kīrtayanto māṁ
yatantaś ca dṛḍha-vratāḥ
namasyantaś ca māṁ bhaktyā
nitya-yuktā upāsate

„Tyto velké duše neustále s velkým odhodláním opěvují Mou slávu, klaní se přede Mnou a bez ustání Mě s oddaností uctívají.“

To jsou příznaky mahātmy zapojeného s plným vědomím Kṛṣṇy ve službě Pánu. Odhodlanost Mahārāje Pratāparudry je tedy velice vznešená a říká se jí dṛḍha-vrata. Díky ní nakonec získal přímou milost Pána Caitanyi.