Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.46

Verš

pratāparudra chāḍi’ karibe jagat nistāra
ei pratijñā kari’ kariyāchena avatāra?

Synonyma

pratāparudra chāḍi' — až na Pratāparudru; karibe — učiní; jagat — celého vesmíru; nistāra — osvobození; ei pratijñā — tento slib; kari' — když dal; kariyāchena — učinil; avatāra — sestoupení.

Překlad

„Běda, zjevil se snad Śrī Caitanya Mahāprabhu proto, aby osvobodil všechny druhy hříšníků s výjimkou krále jménem Mahārāja Pratāparudra?“

Význam

Narottama dāsa Ṭhākura popisuje misi Śrī Caitanyi Mahāprabhua takto: patita-pāvana-hetu tava avatāra  /  mo-sama patita prabhu nā pāibe āra. Pokud se Śrī Caitanya Mahāprabhu zjevil proto, aby napravil hříšníky, potom ten, kdo je nejhříšnější a nejnižšího původu, je tím nejpřednějším uchazečem o Pánovu pozornost. Mahārāja Pratāparudra se považoval za velice pokleslou duši, protože se musel neustále zabývat hmotnými záležitostmi a užívat si hmotných zisků. Misí Śrī Caitanyi Mahāprabhua bylo osvobodit ty nejpokleslejší, tak jak potom mohl odmítnout krále? Čím je někdo pokleslejší, tím větší má právo být Pánem osvobozen – samozřejmě za předpokladu, že se Pánu odevzdá. Mahārāja Pratāparudra byl plně odevzdanou duší, a Pán jej proto nemohl odmítnout jen z toho důvodu, že se jednalo o světského člověka se vztahem k penězům.