Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.26

Verš

prabhu kahe, — tumi kṛṣṇa-bhakata-pradhāna
tomāke ye prīti kare, sei bhāgyavān

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; tumi — ty; kṛṣṇa-bhakata-pradhāna — nejpřednější z oddaných Pána Kṛṣṇy; tomāke — tobě; ye — každý, kdo; prīti kare — projeví lásku; sei — ten; bhāgyavān — nanejvýš šťastný.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu nato řekl: „Můj drahý Rāmānando Rāyi, ty jsi nejpřednější ze všech oddaných Kṛṣṇy a každý, kdo tě má rád, má velké štěstí.“