Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.226

Verš

eta bali’ caraṇa vandi’ gelā dui-jana
prabhura sei grāma haite calite haila mana

Synonyma

eta bali' — když domluvili; caraṇa vandi' — poté, co přednesli modlitby u lotosových nohou Pána Caitanyi; gelā — šli zpátky; dui-jana — oba bratři; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sei — této; grāma — vesnice; haite — z; calite — odejít; haila — byla; mana — mysl.

Překlad

Poté, co oba bratři domluvili, přednesli modlitby u lotosových nohou Pána a vrátili se domů. Pán Caitanya Mahāprabhu se pak rozhodl tuto vesnici opustit.