Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.302

Verš

jala-tulasīra sevāya tāṅra yata sukhodaya
ṣoḍaśopacāra-pūjāya tata sukha naya

Synonyma

jala-tulasīra sevāya — díky uctívání vodou a tulasī; tāṅra — jeho; yata — kolik; sukha-udaya — nárůst transcendentálního štěstí; ṣoḍaśa-upacāra-pūjāya — díky uctívání se šestnácti předměty; tata — tolik; sukha — štěstí; naya — není.

Překlad

Takové transcendentální blaženosti, kolik Raghunātha dāsa prožíval při pouhém obětování vody a tulasī, není možné dosáhnout ani při uctívání Božstva šestnácti předměty.