Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.23

Verš

viśeṣe kāyastha-buddhye antare kare ḍara
mukhe tarje garje, mārite sabhaya antara

Synonyma

viśeṣe — zvláště; kāyastha-buddhye — když uvážil, že je kāyastha; antare — v srdci; kare ḍara — bojí se; mukhe — ústně; tarje garje — vyhrožuje; mārite — zbít; sa-bhaya — obávající se; antara — v srdci.

Překlad

Caudhurī se ve skutečnosti Raghunātha dāse bál vzhledem k tomu, že Raghunātha patřil ke komunitě kāyasthů. I když ho caudhurī slovy napadal, bál se ho zbít.

Význam

Raghunātha dāsa patřil k vysoce urozené rodině kāyasthů. Měl mezi místními obyvateli velký vliv, a proto se ho caudhurī bál zbít. Navenek Raghunāthovi dāsovi vyhrožoval, ale nebil ho. Indičtí kāyasthové jsou obyčejně velmi inteligentní a zběhlí v obchodování. Dříve zastávali většinou místa vládních úředníků. Zmiňuje se o nich Yājñavalkya, kterého cituje Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi:

cāṭa-taskara-durvṛttair
mahā-sāhasikādibhiḥ
pīḍyamānā prajā rakṣet
kāyasthaiś ca viśeṣtaḥ

Z tohoto verše vyplývá, že vládní úředníci z řad kāyasthů někdy trestali občany, a král proto musel obyčejné lidi před krutostmi kāyasthů chránit. V Bengálsku jsou kāyasthové ctěni téměř stejně jako brāhmaṇové, ale ve vnitrozemí Indie jsou považováni za śūdry, protože obvykle jedí maso a pijí víno. V každém případě z historických údajů vyplývá, že byli velmi inteligentní. Muslimský caudhurī měl tedy z Raghunātha dāse strach, protože patřil ke komunitě kāyasthů.