Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.38

Verš

rasāntarāveśe ha-ila viyoga-sphuraṇa
udvega, viṣāda, dainye kare pralapana

Synonyma

rasa-antara-āveśe — v extázi lásky projevující se různými náladami; ha-ila — bylo; viyoga-sphuraṇa — probuzení odloučení; udvega — neštěstí; viṣāda — mrzutost; dainye — pokora; kare pralapana — mluví jako blázen.

Překlad

Odloučení od Kṛṣṇy podněcovalo u Śrī Caitanyi Mahāprabhua různé nálady neštěstí, nářku a pokory, a proto mluvil jako blázen.