Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.154

Verš

caritam amṛtam etac chrīla-caitanya-viṣṇoḥ
śubha-dam aśubha-nāśi śraddhayāsvādayed yaḥ
tad-amala-pada-padme bhṛṅgatām etya so ’yaṁ
rasayati rasam uccaiḥ prema-mādhvīka-pūram

Synonyma

caritam — vlastnosti a činnosti; amṛtam — nektarové; etat — tohoto; śrīla — nanejvýš vznešeného; caitanya — Pána Caitanyi Mahāprabhua; viṣṇoḥ — Jeho, který je samotný Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství; śubha-dam — přinášející vše příznivé; aśubhanāśi — ničící vše nepříznivé; śraddhayā — s vírou a láskou; āsvādayet — měl by si vychutnávat; yaḥ — každý, kdo; tat-amala-pada-padme — u neposkvrněných lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství; bhṛṅgatām etya — když se stane čmelákem; saḥ — taková osoba; ayam — tuto; rasayati — vychutnává si; rasam — transcendentální náladu; uccaiḥ — velké množství; prema-mādhvīka — vína extatické lásky; pūram — plně.

Překlad

Śrī Caitanya-caritāmṛta je naplněná činnostmi Śrī Caitanyi Mahāprabhua, který je samotný Pán, Nejvyšší Osobnost Božství. Tato kniha přináší vše příznivé a ničí vše nepříznivé. Já se stanu čmelákem, který si bude vychutnávat med transcendentální lásky z lotosových nohou každého, kdo si s vírou a láskou vychutnává nektar Śrī Caitanya-caritāmṛty.