Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.119

Verš

mātrā svasrā duhitrā vā
nā viviktāsano bhavet
balavān indriya-grāmo
vidvāṁsam api karṣati

Synonyma

mātrā — se svou matkou; svasrā — se svou sestrou; duhitrā — se svou dcerou; — nebo; — ne; vivikta-āsanaḥ — sedění spolu; bhavet — má být; balavān — velmi silná; indriya-grāmaḥ — skupina smyslů; vidvāṁsam — osobu s poznáním o osvobození; api — dokonce; karṣati — přitahuje.

Překlad

„  ,Nikdo by neměl sedět v blízkosti své matky, sestry či dcery, neboť smysly jsou tak silné, že mohou přitáhnout dokonce i toho, kdo má pokročilé poznání.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Manu-saṁhitě (2.215) a také Śrīmad-Bhāgavatamu (9.19.17).