Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.19.17

Verš

mātrā svasrā duhitrā vā
nāviviktāsano bhavet
balavān indriya-grāmo
vidvāṁsam api karṣati

Synonyma

mātrā — se svou matkou; svasrā — se svou sestrou; duhitrā — se svou dcerou; — nebo; na — ne; avivikta-āsanaḥ — sedět těsně vedle sebe na jednom sedadle; bhavet — muž má; balavān — velice silné; indriya- grāmaḥ — vybavení smyslů; vidvāṁsam — učeného a pokročilého; api — dokonce i; karṣati — vzrušuje.

Překlad

“Muž nemá dopustit ani to, aby seděl na jednom sedadle s vlastní matkou, sestrou nebo dcerou, protože smysly jsou tak silné, že i člověka s pokročilým poznáním může zlákat sex.”

Význam

To, že se člověk naučí chovat se správně při jednání se ženami, ho nezbaví zájmu o sex. Zde je konkrétně uvedeno, že tento zájem se může probudit i vůči vlastní matce, sestře nebo dceři. Obvykle nikoho matka, sestra nebo dcera sexuálně nepřitahuje, ale pokud si nedává pozor a sedne si těsně vedle nich, mohou ho začít přitahovat. To je psychologický fakt. Někdo může říci, že by k tomu mohl být náchylný jen člověk, který z hlediska civilizovaného života není příliš pokročilý. Zde je však výslovně řečeno: vidvāṁsam api karṣati-dokonce i toho, kdo je po hmotné či duchovní stránce vysoce pokročilý, mohou posednout chtivé touhy a může ho začít přitahovat dokonce i vlastní matka, sestra nebo dcera. Proto je nezbytné být v jednání se ženami nesmírně opatrný. Śrī Caitanya Mahāprabhu byl v tomto ohledu nesmírně striktní; zvláště poté, co přijal sannyās. Žádná žena se k Němu nesměla přiblížit, ani Mu vzdát úctu. To je další výzva k opatrnosti v jednání se ženami. Brahmacārī má zakázáno byť jen pohlédnout na manželku duchovního učitele, jestliže je mladá. Manželka duchovního učitele někdy může přijmout od žáka svého manžela nějakou službu, stejně jako by ji přijímala od syna, ale pokud je mladá, brahmacārī má zakázáno jí sloužit.