Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.110

Verš

uttama anna eta taṇḍula kāṅhāte pāilā?
ācārya kahe, — mādhavī-pāśa māgiyā ānilā

Synonyma

uttama anna — kvalitní rýže; eta — takovou; taṇḍula — rýži; kāṅhāte pāilā — odkud máš; ācārya kahe — Bhagavān Ācārya odpověděl; mādhavī-pāśa — od Mādhavī-devī; māgiyā — po vyžebrání; ānilā — přinesl.

Překlad

„Odkud máš tak kvalitní rýži?“ zeptal se Pán.

Význam

Bhagavān Ācārya odpověděl: „Vyžebrali jsme ji od Mādhavī-devī.“