Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.117

Verš

surata-vardhanaṁ śoka-nāśanaṁ
svarita-veṇunā suṣṭhu-cumbitam
itara-rāga-vismāraṇaṁ nṛṇāṁ
vitara vīra nas te ’dharāmṛtam

Synonyma

surata-vardhanam — který zvětšuje chtivou touhu po požitku; śoka-nāśanam — který zničí veškerý nářek; svarita-veṇunā — hraním na flétnu; suṣṭhu — hezky; cumbitam — dotknuté; itara-rāga-vismāraṇam — který způsobí zapomenutí všech ostatních druhů připoutanosti; nṛṇām — lidských bytostí; vitara — prosím dej; vīra — ó hrdino v rozdávání milodarů; naḥ — nám; te — Tvůj; adhara-amṛtam — nektar rtů.

Překlad

„  ,Ó hrdino v rozdávání milodarů, dej nám prosím nektar svých rtů. Tento nektar zvětšuje chtivou touhu po požitku a odstraňuje nářek hmotného světa. Dej nám prosím nektar svých rtů, kterých se dotkla Tvoje transcendentálně znějící flétna, protože tento nektar způsobuje, že všechny lidské bytosti zapomínají na všechny ostatní druhy připoutanosti.̀  “

Význam