Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.43

Verš

“śuna, bāndhava, kṛṣṇera mādhurī
yāra lobhe mora mana,
chāḍi’ loka-veda-dharma,
yogī hañā ha-ila bhikhārī

Synonyma

śuna — prosím poslouchejte; bāndhava — Moji přátelé; kṛṣṇera mādhurī — sladkost Pána Kṛṣṇy; yāra — po které; lobhe — kvůli dychtivosti; mora mana — Moje mysl; chāḍi' — poté, co se vzdala; loka-veda-dharma — společenských i védských náboženských zásad; yogī hañā — když se stala yogīm; ha-ila bhikhārī — stala se žebrákem.

Překlad

„Moji drazí přátelé,“ řekl, „poslouchejte prosím o Kṛṣṇově sladkosti. Moje mysl se z velké touhy po této sladkosti vzdala všech společenských i védských náboženských zásad a stala se žebrákem jako nějaký mystický yogī.“