Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.95

Verš

nānā sevā kari’ kare pāda-samvāhana
tāte raghunāthera haya saṅkucita mana

Synonyma

nānā sevā kari' — sloužící různými způsoby; kare pāda-samvāhana — masíroval mu nohy; tāte — proto; raghunāthera — Raghunātha Bhaṭṭy; haya — bylo; saṅkucita mana — zdráhání se v mysli.

Překlad

Rāmadāsa sloužil Raghunāthovi Bhaṭṭovi různými způsoby, a dokonce mu i masíroval nohy. Raghunātha Bhaṭṭa se však poněkud zdráhal veškeré tyto služby přijímat.