Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.111

Verš

rāmadāsa kailā tabe nīlācale vāsa
paṭṭanāyaka-goṣṭhīke paḍāya ‘kāvya-prakāśa’

Synonyma

rāmadāsa — Rāmadāsa Viśvāsa; kailā — učinil; tabe — potom; nīlācale vāsa — sídlo v Džagannáth Purí; paṭṭanāyaka-goṣṭhīke — Paṭṭanāyakovu rodinu (potomky Bhavānandy Rāye); paḍāya — učí; kāvya-prakāśa — knihu Kāvya-prakāśa.

Překlad

Rāmadāsa Viśvāsa se usídlil v Džagannáth Purí a učil Paṭṭanāyakovu rodinu (potomky Bhavānandy Rāye) Kāvya-prakāśu.