Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.95

Verš

haridāsera icchā yabe ha-ila calite
āmāra śakati tāṅre nārila rākhite

Synonyma

haridāsera — Haridāse Ṭhākura; icchā — touha; yabe — když; ha-ila — byla; calite — odejít; āmāra śakati — Moje síla; tāṅre — jeho; nārila rākhite — nemohla udržet.

Překlad

„Když se Haridāsa Ṭhākura rozhodl opustit tento hmotný svět, neměl jsem sílu ho zadržet.“