Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.96

Verš

icchā-mātre kailā nija-prāṇa niṣkrāmaṇa
pūrve yena śuniyāchi bhīṣmera maraṇa

Synonyma

icchā-mātre — jen díky své touze; kailā — učinil; nija-prāṇa — svého života; niṣkrāmaṇa — odchod; pūrve — dříve; yena — jako; śuniyāchi — slyšeli jsme; bhīṣmera maraṇa — smrt Bhīṣmadevy.

Překlad

„Haridāsa Ṭhākura se dokázal vzdát svého života pouhým přáním stejně jako Bhīṣma, o kterém jsme ze śāstry slyšeli, že zemřel jen proto, že si to přál.“