Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.40

Verš

mora śiromaṇi kata kata mahāśaya
tomāra līlāra sahāya koṭi-bhakta haya

Synonyma

mora — moje; śiromaṇi — korunní klenoty; kata kata — mnoho, mnoho; mahāśaya — velkých osobností; tomāra līlāra — ve Tvých zábavách; sahāya — pomocníků; koṭi-bhakta — milióny oddaných; haya — jsou.

Překlad

„Můj Pane, jsou tu mnohé úctyhodné osobnosti, milióny oddaných, kteří by mi mohli sedět na hlavě. Ti všichni Ti pomáhají ve Tvých zábavách.“