Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.162

Verš

sad-vaṁśatas tava janiḥ puruṣottamasya
pāṇau sthitir muralike saralāsi jātyā
kasmāt tvayā sakhi guror viṣamā gṛhītā
gopāṅganā-gaṇa-vimohana-mantra-dīkṣā

Synonyma

sat-vaṁśataḥ — velice vážená rodina; tava — tvoje; janiḥ — zrození; puruṣottamasya — Pána Śrī Kṛṣṇy; pāṇau — v rukách; sthitiḥ — sídlo; muralike — ó dobrá flétno; saralā — prostá; asi — jsi; jātyā — zrozením; kasmāt — proč; tvayā — tebou; sakhi — ó má drahá přítelkyně; guroḥ — od duchovního mistra; viṣamā — nebezpečné; gṛhītā — přijaté; gopa-aṅganā-gaṇa-vimohana — pro zmatení skupin gopī; mantra-dīkṣā — zasvěcení do mantry.

Překlad

„  ,Má drahá přítelkyně flétno, zdá se, že ses narodila ve velmi dobré rodině, protože sídlíš v rukách Śrī Kṛṣṇy. Už od narození jsi prostá a vůbec ne nečestná. Proč ses potom nechala zasvětit do této nebezpečné mantry, která očarovává shromážděné gopī?̀  “

Význam

Tento verš (Vidagdha-mādhava 5.17) vyslovila Śrīmatī Rādhārāṇī.