Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.18-19

Verš

yāṅ-sabā lañā prabhura nitya vihāra
yāṅ-sabā lañā prabhura kīrtana-pracāra
yāṅ-sabā lañā karena prema āsvādana
yāṅ-sabā lañā dāna kare prema-dhana

Synonyma

yāṅ-sabā — všichni; lañā — přijímající společnost; prabhura — Pána; nitya — věčné; vihāra — zábavy; yāṅ-sabā — všichni ti, kdo jsou; lañā — přijímající společnost; prabhura — Pána; kīrtanasaṅkīrtan; pracāra — hnutí; yāṅ-sabā — osoby, se kterými; lañā — v doprovodu; karena — činí; prema — lásku k Bohu; āsvādana — chuť; yāṅ-sabā — ti, kteří jsou; lañā — v doprovodu; dāna kare — rozdává darem; prema-dhana — lásku k Bohu.

Překlad

Všichni důvěrní oddaní či energie jsou věční společníci Pána v Jeho zábavách. Pouze s nimi Pán sestupuje, aby šířil saṅkīrtanové hnutí, pouze s nimi vychutnává nálady milostné lásky a pouze s nimi rozdává tuto lásku k Bohu všem.

Význam

Śrī Rūpa Gosvāmī popisuje ve své knize Upadeśāmṛta následující postupný proces rozvoje, přičemž rozlišuje mezi čistými oddanými a vnitřními neboli důvěrnými oddanými. Mezi mnoha tisíci karmīch je nejlepší ten, kdo má dokonalé védské poznání. Mezi těmito mnoha vzdělanými učenci a filosofy je nejlepší ten, který je skutečně vysvobozený z hmotného otroctví, a z mnoha takových skutečně osvobozených osob je za nejlepšího považován oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství. Gopī jsou z mnoha těchto transcendentálních milovníků Nejvyšší Osobnosti Božství nejlepší, a mezi nimi je nejlepší Śrīmatī Rādhikā. Śrīmatī Rādhikā je Pánu Kṛṣṇovi velmi drahá a Její jezírka Šjáma-kund a Rádhá-kund jsou Nejvyšší Osobnosti Božství také velice drahá.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi vysvětluje, že dvě z pěti tattev jsou energie (śakti-tattva) a zbylé tři jsou zdroje energie (śaktimān-tattva). Ryzí i důvěrní oddaní rozvíjejí příznivé vědomí Kṛṣṇy, nedotčené filosofickou spekulací nebo ploduchtivými činnostmi, a všichni jsou považováni za čisté oddané. Ti z nich, kteří slouží s milostnou láskou, se nazývají mādhurya-bhaktové neboli důvěrní oddaní. V této milostné lásce k Bohu jsou zahrnuty i láskyplné služby s rodičovskou láskou, přátelstvím a služebnickým postojem. Závěrem tedy je, že každý důvěrný oddaný je čistý oddaný Pána.

Śrī Caitanya Mahāprabhu si svých zábav užívá se svou bezprostřední expanzí Nityānandou Prabhuem. Nejvyššího Pána při šíření saṅkīrtanového hnutí vždy doprovázejí Jeho čistí oddaní a Jeho tři inkarnace puruṣů, Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu.