Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.52

Verš

caitanya-gosāñi more kare guru jñāna
tathāpiha mora haya dāsa-abhimāna

Synonyma

caitanya-gosāñi — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; more — vůči Mně; kare — činí; guru-jñāna — považování za duchovního mistra; tathāpiha — přesto; mora — Moje; haya — je; dāsa-abhimāna — nálada Jeho služebníka.

Překlad

Śrī Advaita Ācārya uvažuje takto: „Pán Caitanya Mě považuje za svého duchovního mistra, ale Já se přitom cítím jako Jeho pouhý služebník.“