Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.7

Verš

saṅkarṣaṇaḥ kāraṇa-toya-śāyī
garbhoda-śāyī ca payo ’bdhi-śāyī
śeṣaś ca yasyāṁśa-kalāḥ sa nityā-
nandākhya-rāmaḥ śaraṇaṁ mamāstu

Synonyma

saṅkarṣaṇaḥ — Mahā-saṅkarṣaṇa v duchovním světě; kāraṇa-toya-śāyī — Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu, jenž leží v Příčinném oceánu; garbha-uda-śāyī — Garbhodakaśāyī Viṣṇu, jenž leží v oceánu Garbhodaka v každém vesmíru; ca — a; payaḥ-abdhi-śāyī — Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, jenž leží v oceánu mléka; śeṣaḥ — Śeṣa-nāga, lůžko Viṣṇua; ca — a; yasya — jehož; aṁśa — úplné části; kalāḥ — a části úplných částí; saḥ — On; nityānanda-ākhya — známý jako Pán Nityānanda; rāmaḥ — Pán Balarāma; śaraṇam — útočiště; mama — moje; astu — nechť je.

Překlad

Nechť je Śrī Nityānanda Rāma neustále předmětem mých myšlenek. Saṅkarṣaṇa, Śeṣa-nāga a Viṣṇuové ležící v oceánech Kāraṇa, Garbha a oceánu mléka jsou Jeho úplné části a části Jeho úplných částí.

Význam

Śrī Svarūpa Dāmodara Gosvāmī si zaznamenal tento verš ve svém deníku jako uctivé poklony Śrī Nityānandovi Prabhuovi. Mezi prvními čtrnácti verši Śrī Caitanya-caritāmṛty je sedmý.