Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.211

Verš

sahāyā guravaḥ śiṣyā
bhujiṣyā bāndhavāḥ striyaḥ
satyaṁ vadāmi te pārtha
gopyaḥ kiṁ me bhavanti na

Synonyma

sahāyāḥ — pomocnice; guravaḥ — učitelky; śiṣyāḥ — studentky; bhujiṣyāḥ — služebnice; bāndhavāḥ — přítelkyně; striyaḥ — manželky; satyam — po pravdě; vadāmi — říkám; te — tobě; pārtha — ó Arjuno; gopyaḥgopī; kim — co; me — pro Mě; bhavanti — jsou; na — ne.

Překlad

„Ó Pārtho, věz, že říkám pravdu. Gopī jsou Mé pomocnice, učitelky, žákyně, služebnice, přítelkyně a manželky, a nevím o ničem, čím by pro Mě nebyly.“

Význam

Tento verš je z Gopī-premāmṛty a vyslovil jej Pán Kṛṣṇa.