Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.202

Verš

aṅga-stambhārambham uttuṅgayantaṁ
premānandaṁ dāruko nābhyanandat
kaṁsārāter vījane yena sākṣād
akṣodīyān antarāyo vyadhāyi

Synonyma

aṅga — údů; stambha-ārambham — začátku tuhnutí; uttuṅgayantam — přivedla jej k dosažení; prema-ānandam — blaženost lásky; dārukaḥ — Dāruka, Pánův vozataj; na — ne; abhyanandat — vítal; kaṁsa-arāteḥ — Pána Kṛṣṇy, nepřítele Kaṁsy; vījane — v ovívání cāmarou; yena — čímž; sākṣāt — jasně; akṣodīyān — větší; antarāyaḥ — překážka; vyadhāyi — vznikla.

Překlad

„Śrī Dārukovi začaly díky jeho extatické lásce tuhnout údy, a proto se z těchto pocitů neradoval, neboť mu bránily v jeho službě – ovívání Pána Kṛṣṇy.“

Význam

Tento verš je z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.2.62).