Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.170

Verš

ihāke kahiye kṛṣṇe dṛḍha anurāga
svaccha dhauta-vastre yaiche nāhi kona dāga

Synonyma

ihāke — toto; kahiye — říkám; kṛṣṇe — k Pánu Kṛṣṇovi; dṛḍha — silná; anurāga — láska; svaccha — průzračná; dhauta — čistá; vastre — na látce; yaiche — stejně jako; nāhi — není; kona — nějaká; dāga — skvrna.

Překlad

Tomu se říká pevné pouto k Pánu Kṛṣṇovi. Je úplně čisté, jako látka bez jediné skvrny.

Význam

Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty nás všechny nabádá, abychom se vzdali všech činností určených k uspokojení smyslů a abychom se, tak jako gopī, zcela přizpůsobili vůli Nejvyššího Pána. To je Kṛṣṇův závěrečný pokyn v Bhagavad-gītě. Měli bychom být připraveni udělat pro Pánovo potěšení cokoliv, a to i za cenu porušení védských usměrnění a morálních pravidel. To je standard lásky k Bohu. Takové činnosti, vykonávané s čistou láskou k Bohu, jsou bez poskvrny, stejně jako dobře vyprané bílé plátno. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura nás v této souvislosti varuje – neměli bychom se mylně domnívat, že ono zříkání se vztahuje také na základní potřeby těla a mysli, protože ani tyto činnosti nemusejí být smyslový požitek, jsou-li vykonávány v duchu služby Kṛṣṇovi.