Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.116

Verš

so ’pi kaiśoraka-vayo
mānayan madhusūdanaḥ
reme strī-ratna-kūṭa-sthaḥ
kṣapāsu kṣapitāhitaḥ

Synonyma

saḥ — On; api — zvláště; kaiśoraka-vayaḥ — mládí; mānayan — uctívající; madhu-sūdanaḥ — ten, který zabil démona Madhua; reme — si užíval; strī-ratna — gopī; kūṭa — v množství; sthaḥ — setrvávající; kṣapāsu — za podzimních nocí; kṣapita-ahitaḥ — kdo odstraňuje neštěstí.

Překlad

„Pán Madhusūdana si užíval mládí při radovánkách za podzimních nocí, obklopen pasačkami připomínajícími drahokamy. Tak rozptýlil veškeré neštěstí tohoto světa.“

Význam

Tento verš je z Viṣṇu Purāṇy (5.13.60).