Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.108

Verš

rādhikāra bhāva yaiche uddhava-darśane
sei bhāve matta prabhu rahe rātri-dine

Synonyma

rādhikāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; bhāva — emoce; yaiche — tak jako; uddhava-darśane — když viděla Uddhavu; sei — tomto; bhāve — ve stavu; matta — šílený; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; rahe — setrvával; rātri-dine — ve dne v noci.

Překlad

Stejně jako Rādhikā zešílela, když spatřila Uddhavu, byl i Śrī Caitanya Mahāprabhu ve dne v noci posedlý šílenstvím z odloučení.

Význam

Ti, kteří vyhledali útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua, vědí, že to, jak v náladě odloučení uctíval Nejvyššího Pána Kṛṣṇu, je skutečné uctívání Pána. Jsou-li pocity odloučení velmi silné, člověk dosáhne úrovně setkání se Śrī Kṛṣṇou.

Takzvaní oddaní, jako jsou sahajiyové, si lacině představují, že se setkávají s Kṛṣṇou ve Vrindávanu. Takové představy sice mohou být užitečné, nicméně skutečné setkání s Kṛṣṇou je možné pouze skrze náladu odloučení, tak, jak to učil Śrī Caitanya Mahāprabhu.