Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.109

Verš

rātre pralāpa kare svarūpera kaṇṭha dhari’
āveśe āpana bhāva kahaye ughāḍi’

Synonyma

rātre — v noci; pralāpa — delirium; kare — dělá; svarūpera — Svarūpy Dāmodara; kaṇṭha dhari' — objímající okolo krku; āveśe — v extázi; āpana — svou vlastní; bhāva — náladu; kahaye — vykládá; ughāḍi' — nevázaně.

Překlad

S rukama okolo krku Svarūpy Dāmodara po celou noc nesouvisle mluvil, naplněn zármutkem, a ve stavu extatické inspirace vyjevoval svoje srdce.