Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.7

Verš

satya, tretā, dvāpara, kali, cāri-yuga jāni
sei cāri-yuge divya eka-yuga māni

Synonyma

satya — Satya; tretā — Tretā; dvāpara — Dvāpara; kali — Kali; cāri-yuga — čtyři věky; jāni — známe; sei — těchto; cāri-yuge — ve čtyřech věcích; divya — božský; eka-yuga — jeden věk; māni — považujeme.

Překlad

Víme, že existují čtyři věky (yugy) – Satya, Tretā, Dvāpara a Kali – které dohromady tvoří jednu divya-yugu.