Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.41

Verš

ataeva adhīśvara tumi sarva pitā
tomāra śaktite tāṅrā jagat-rakṣitā

Synonyma

ataeva — proto; adhīśvara — původní Pán; tumi — Ty; sarva — všech; pitā — otec; tomāra — Tvojí; śaktite — díky energii; tāṅrā — Oni; jagat — vesmírných stvoření; rakṣitā — ochránci.

Překlad

„Proto jsi Ty původní Pán a otec všech. Oni (puruṣové) ochraňují vesmíry díky síle, kterou dostávají od Tebe.“