Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.40

Verš

jīvera īśvara — puruṣādi avatāra
tāṅhā sabā haite tomāra aiśvarya apāra

Synonyma

jīvera — živých bytostí; īśvara — Nejvyšší Pán; puruṣa-ādi — inkarnace puruṣů a další; avatāra — inkarnace; tāṅhā — Je; sabā — všechny; haite — než; tomāra — Tvůj; aiśvarya — majestát; apāra — bez hranic.

Překlad

„Přímými Pány živých bytostí jsou inkarnace puruṣů. Tvůj majestát a moc jsou však vznešenější než Jejich.“