Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.103

Verš

jīva-śakti taṭasthākhya, nāhi yāra anta
mukhya tina śakti, tāra vibheda ananta

Synonyma

jīva-śakti — energie živé bytosti; taṭa-stha-ākhya — zvaná okrajová; nāhi — není; yāra — jejíž; anta — konec; mukhya — hlavní; tina — tři; śakti — energie; tāra — jejich; vibheda — rozmanitost; ananta — neomezená.

Překlad

„Okrajová energie, jež je mezi těmito dvěma, zahrnuje nesčetné množství živých bytostí. To jsou tedy tři hlavní energie, které mají neomezeně mnoho kategorií a pododdělení.“

Význam

Vnitřní energie Pána, zvaná cit-śakti nebo též antaraṅga-śakti, projevuje rozmanitost v transcendentálním světě známém jako Vaikuṇṭha. Kromě nás existuje neomezené množství osvobozených živých bytostí, které se sdružují s Pánem, Osobností Božství, v Jeho nespočetných podobách. Hmotný vesmír zjevuje vnější energii, ve které je podmíněným živým bytostem dána příležitost vrátit se po opuštění hmotné tělesné schránky zpátky k Osobnosti Božství. Śvetāśvatara Upaniṣad (6.8) nás informuje:

na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate
na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate
parāsya śaktir vividhaiva śrūyate
svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca

„Nejvyšší Pán nemá sobě rovného. Sám není nucen nic dělat a nemá hmotné smysly. Nikdo se Mu nevyrovná, ani Jej nepředčí. Má neomezené různorodé energie různých názvů, které v Něm existují jako samostatné vlastnosti a zprostředkovávají Mu úplné poznání, moc a zábavy.“