Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.36

Verš

kīrtana śuni’ bāhire tārā jvali’ puḍi’ mare
śrīvāsere duḥkha dite nānā yukti kare

Synonyma

kīrtana śuni' — když slyšeli zpívání; bāhire — venku; tārā — nevěřící; jvali' — spálení; puḍi' — na popel; mare — umírají; śrīvāsere — Śrīvāsovi Ṭhākurovi; duḥkha — problémy; dite — působit; nānā — různé; yukti — plány; kare — kují.

Překlad

Nevěřící tak závistí téměř shořeli na popel a zemřeli. Aby se pomstili, kuli všelijaké plány, jak způsobit Śrīvāsovi Ṭhākurovi problémy.