Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.37-38

Verš

eka-dina vipra, nāma — ‘gopāla cāpāla’
pāṣaṇḍi-pradhāna sei durmukha, vācāla
bhavānī-pūjāra saba sāmagrī lañā
rātre śrīvāsera dvāre sthāna lepāñā

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; vipra — jeden brāhmaṇa; nāma — jménem; gopāla cāpāla — Gopāla Cāpāla; pāṣaṇḍi-pradhāna — vůdce nevěřících; sei — on; durmukha — neurvalý, používající hrubá slova; vācāla — upovídaný; bhavānī-pūjāra — pro uctívání bohyně Bhavānī; saba — všechny; sāmagrī — složky, předměty; lañā — beroucí; rātre — v noci; śrīvāsera — Śrīvāse Ṭhākura; dvāre — u dveří; sthāna — místo; lepāñā — potírající.

Překlad

Jedné noci, když v domě Śrīvāse Ṭhākura probíhal kīrtan, brāhmaṇa jménem Gopāla Cāpāla, vůdce nevěřících, který byl upovídaný a velice hrubý v řeči, umístil před dveře Śrīvāse Ṭhākura veškeré potřeby pro uctívání bohyně Durgy.

Význam

Za účelem zneuctění Śrīvāse Ṭhākura chtěl tento brāhmaṇa, Gopāla Cāpāla, dokázat, že je to vlastně śākta neboli uctívač Bhavānī, bohyně Durgy, a že se za vaiṣṇavu pouze vydává. V Bengálsku probíhá mezi oddanými bohyně Kālī a oddanými Pána Kṛṣṇy neustálé soupeření. Bengálci obecně velice lpí na uctívání bohyní Durgy, Kālī, Śītaly a Caṇḍī, zvláště jsou-li to pojídači masa a opilci. Takovíto oddaní, známí jako śāktové neboli ti, kdo uctívají śakti-tattvu, chovají neustálou zášť vůči vaiṣṇavům. Jelikož byl Śrīvāsa Ṭhākura v Navadvípu dobře známým a váženým vaiṣṇavou, chtěl ho Gopāla Cāpāla pošpinit tím, že ho poníží na úroveň śāktů. Položil proto před dveře Śrīvāse Ṭhākura různé předměty pro uctívání Bhavānī, manželky Pána Śivy, jako je červená květina, list banánovníku, džbán vína a načervenalou santálovou pastu. Když potom ráno Śrīvāsa Ṭhākura před svými dveřmi uviděl všechny tyto věci, svolal vážené sousedy a ukázal jim, že v noci uctíval Bhavānī. Těmto vznešeným lidem to bylo velice líto a zavolali metaře, aby celé místo uklidil a očistil ho vodou a kravským trusem. Tato událost s Gopālem Cāpālem není popsána v Caitanya-bhāgavatě.